Rikedomspodden #118: Hållbarhet 3 – Niklas, Pia och Johan

20 November, 2019

Niklas, Pia och Johan summerar temat Hållbarhet och ger konkreta tips på hur du går från ord till handling gällande hållbarhet. Inom vilka områden är hållbarhet viktigt i ditt liv? Hur ska du tänka för att nå det, och måste hållbarhet alltid vara så PK?
Rikedomspodden #140 – Prylar 3: Lennart & Niklas
Rikedomspodden #138: Prylar 2 – Charlie & Lennart
Rikedomspodden 137: Prylar 1 – Pia & Johan