Villkor och integritetspolicy

Sammanfattning av de fullständiga villkoren för nyhetsbrevet Akademin för starta eget

Nedan följer en sammanfattning av villkoren och integritetspolicyn för vårt nyhetsbrev. I korthet: det är utan kostnad, används i marknadsföringssyfte av bloggens artiklar, podd- och videoavsnitt, övriga tips och partnererbjudande. Du kan avprenumerera när du vill och vi kommer alltid hedra ditt förtroende genom att inte missbruka dina uppgifter eller sälja dem till tredje part.

Du kan läsa de fullständiga villkoren för bloggen och nyhetsbrevet:

Nedan hittar du de viktigaste punkterna gällande nyhetsbrevet. Akademin för starta eget AB (org. nr. 559111-9366) är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in till nyhetsbrevet.

Syfte och ansvarsfriskrivning

Innehållet i nyhetsbrev, är enbart avsett som marknadsföring av de senaste artiklarna, podd- och videoavsnitten, partnererbjudandena och allmän konsumentinformation samt tillhörande tips. Nyhetsbrevet ska inte ses som ekonomisk rådgivning och är inte under några omständigheter avsedd att ligga till grund för någons ekonomiska beslut. Användande av informationen i nyhetsbrevet sker helt på egen risk. Akademin för starta eget ansvarar inte för skador som uppstår till följd användning av informationen.

Personuppgifter som behandlas

Exempel personuppgifter som behandlas i nyhetsbrevet är e-postadress (obligatoriskt), för- och efternamn och teknisk information om användning av webbplatsen och nyhetsbrevet såsom ip-adresser, tidsstämplar och besökta sidor.

Hur hämtar vi information?

Informationen hämtas endast genom nyhetsbrevsformulären på hemsidan. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Ändamålet med information som inhämtas

För att kunna sända dig nyhetsbrevet med de senaste artiklarna, podd- och videoavsnitten, partnererbjudandena och övriga tips.

Hur lagras informationen

Information som inhämtats genom formulär och sparas i vårt verktyg för nyhetsbrev MailChimp.

Hur tas information bort?

Du kan när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet genom att använda länken som finns i varje nyhetsbrev eller via Mailchimps hemsida.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter ges aldrig bort till tredje part, men Akademin för starta eget använder MailChimp som underleverantör för att kunna leverera nyhetsbrevet. MailChimp behandlar således personuppgifter å Akademin för starta egets vägnar.

Rättigheter

Eftersom behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du anser att Akademin för starta eget inte uppfyller dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen.

Nyhetsbrevets innehåll och frekvens

Nyhetsbrevet skickas ut ca 1 gång per vecka, men kan ske mer sällan än så.

Som sagt, läs de fullständiga villkoren om du vill ha ännu mer detaljerad information. Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: Akademin för starta eget
Adress: c/o Balansekonomi AB, Strandbergsgatan 12, vån 6, 112 51 Stockholm
E-postadress: gdpr@starta-eget.com